Module Mehari_eio.Addr

type t = Eio.Net.Ipaddr.v4v6
val compare : 'a -> 'a -> int
val pp : [< `V4 | `V6 ] Eio.Net.Ipaddr.t Fmt.t